AKTUALITY CÍLE LIDÉ DOKUMENTY KONTAKTY


Tisková zpráva

Český Těšín, 18. září 2014

Český Těšín je nominován na anticenu za odrazování žadatele o informace o veřejných zakázkách a za odmítnutí zveřejnění informací o svém hospodaření.

Komise složená z expertů na svobodný přístup k informacím, vedená hlavním autorem zákona o svobodném přístupu k informacím Ing. Mgr. Oldřichem Kužílkem, nominovala Český Těšín v soutěži „Otevřeno X Zavřeno 2014“ na anticenu za nezveřejňování svých smluv na internetu a odrazování Spolku přátel Těšína od získání základních informací o veřejných zakázkách města.

Aktivní občané Českého Těšína sdružení ve Spolku přátel Těšína (www.spolekprateltesina.cz) vytrvale vyvíjejí tlak na vedení města k dosažení transparentní a efektivní práce, zprůhlednění veřejných zakázek města, nastavení komunikace mezi městem a jejími občany a možnostmi veřejné kontroly hospodaření Českého Těšína.

Tento spolek vznikl v únoru 2014 (viz. „Příloha 1 - stanovy spolku.pdf“) jako projev nespokojenosti s tím, jak město Český Těšín informuje své občany o nakládání s městskými prostředky. Spolek je striktně apolitický a toto pravidlo je koneckonců obsaženo i v etickém kodexu spolku (viz. „Příloha 2 – eticky kodex.pdf“), se kterým se musí každý člen spolku ztotožnit.

Jedním z mnoha impulsů rostoucího zájmu spolku o transparentnost veřejných zakázek Českého Těšína bylo zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu, který došel k závěru, že město Český Těšín získávalo údajně dotace na projekty, které nebyly nikdy realizovány viz. http://karvinsky.denik.cz/zpravy_region/v-rop-moravskoslezsko-a-jihozapad-se-neopravnene-proplacelo-20120806-b8u8.html .

Spolek se proto nejdříve rozhodl dne 7. dubna 2014 vyzvat město (viz. „Příloha 3 – vyzva ke zverejnovani smluv.jpg“), aby začalo zveřejňovat všechny své smlouvy na internetu tak, jak to již činí celá řada jiných měst včetně Libereckého kraje. Koneckonců všechny smlouvy jsou povinně zveřejňovány bez problému například na Slovensku. Ve svém dopise zdůraznil nutnost vybudování důvěry mezi občany Českého Těšína a vedením města. Bohužel starosta Českého Těšína Vít Slováček ve své odpovědi zaslané dne 6. 5. 2014 (viz. „Příloha 4 – odpověď starosty.pdf“) poukázal na riziko zveřejňování osobních údajů a porušování obchodního tajemství a odmítl tímto všechny smlouvy podepsané městem zveřejňovat.

Členové spolku samozřejmě odmítli kapitulovat a našli způsob, jak donutit město, aby zveřejnilo aspoň základní informace o svém hospodaření. Na základě zákona o svobodném přístupu k informacím požádali dne 22. 7. 2014 město (viz. „Příloha 5 – zadost 106 .pdf“), aby doručilo seznam veřejných zakázek za léta 2011-2013, jejichž hodnota je minimálně 50 tisíc Kč (bez DPH). Ke každé veřejné zakázce přitom bylo nutné připojit základní identifikační informace – název zakázky, celková hodnota, jména uchazečů, vítěz veřejné zakázky a druh zadávacího řízení. Vedení města odeslalo v této věci odpověď dne 12. 8. 2014, ve které vyčíslilo náklady na poskytnutí těchto informací ve výši 10 088 Kč. Pro jejich získání byla dle vyjádření úřadu nezbytná práce 24 zaměstnanců městského úřadu po dobu 52 hodin (viz. „Příloha 6 – odpoved mesta.pdf“).

Základním zdrojem příjmů Spolku přátel Českého Těšína jsou členské příspěvky, které pochopitelně nestačí na pokrytí této částky. Přesto hlad po základních informacích o veřejných zakázkách Českého Těšína je natolik veliký, že spolek se nevzdává. Je neakceptovatelné, aby město se pokoušelo takto bránit zveřejňování základních informací o svém hospodaření – zvlášť, když jiné města tyto informace v zájmu transparentnosti zveřejňují. Nominace Českého Těšína na anticenu v soutěži „Otevřeno x Zavřeno“ (viz. http://www.otevrete.cz/hodnoceni-uradu/soutez-otevreno-zavreno/hlasovani-verejnosti-2014/) je tak již logickým vyústěním této snahy. Ve svém hodnocení vytkli experti na svobodný přístup k informacím městu, že neuvedlo, jaký rozsah informací byl vyhledán a dále: „Tento typ informací by město velikosti Českého Těšína mělo mít dobře „po ruce“ kvůli běžné agendě, vyhodnocování hospodaření a zadávání dalších zakázek. Náklady na vyhledání se jeví jako přemrštěné, nejsou ani řádně odůvodněné. Úhrada tak má spíše účel žadatele odstrašit.“ Vyhlášení výsledků této soutěže proběhne 28. září 2014.

Spolek přátel Těšína

info@spolekprateltesina.cz
+731 027 971

webdesign FR!S architekti