AKTUALITY CÍLE LIDÉ DOKUMENTY KONTAKTY


Cíle a činnosti spolku

Přispívání k ochraně životního prostředí, zdravých životních podmínek a kulturního dědictví ve městě a v jeho okolí.

Vytváření opatření k zamezení možného střetu zájmů a k omezení negativních důsledků případného střetu zájmu při rozhodování ze strany pracovníků městského úřadu

Vyžadování transparentní a efektivní práce orgánů města pro občany.

Zprůhlednění veřejných zakázek města.

Zajišťování rozvoje města, podporování přeshraniční spolupráce, navázání na všechno dobré, co se povedlo vybudovat naším předchůdcům.

Organizace veřejných akcí pro občany města (besedy, veřejné debaty a jiné akce).

Provozování obecně prospěšných činností a akcí v oblasti kultury, školství, turistiky, tělovýchovy a volnočasových aktivit dětí, mládeže a dospělých.

Posilování občanské společnosti a ochrana práv a zájmů občanů města.

Rozvoj občanské společnosti v oblasti kulturní, společenské, vzdělávací a sportovní.

Poskytování a podpora obecně prospěšných služeb v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí.

Podpora regulace hazardu ve městě, především v blízkostech kulturních objektů a školských zařízení dle platného zákona.

Podpora a zajištění bezpečnosti občanů města, prevence a zamezení prodeje drog dle platného zákona.

Snaha o rozvíjení rovných podmínek pro všechny občany města, snaha zamezení jakékoliv diskriminace rasové, sociální, politické, náboženské a jiné na území města.





webdesign FR!S architekti