„Na začátku jsme si položili otázku:

Může být Český Těšín moderním evropským městem
s transparentním způsobem vedení?"